VỀ CHÚNG TÔI

Tôi là Thái Phương, tôi làm bánh không phải để kinh doanh mà còn là niềm đam mê.
Tôi cũng là một người yêu công nghệ,đó cũng gần như một niềm đam mê thứ hai.
Vì thế tôi tạo ra trang này “Thái Phương cake” trước hết để thỏa lòng đam mê, sau dó là phục vụ và triền đam mê của tôi cho bạn!